Phương Pháp Bảo Vệ Mục Tiêu


                                                                        QUY ĐỊNH CHUNG CỦA ĐỘI BẢO VỆ

      1.  Khách đến liên hệ.


Tắt máy, xuống xe xuất trình giấy tờ.


Đăng ký vào mẫu sổ khách (tên Công ty, người cần gặp, mục đích gặp).


Bộ phận bảo vệ sẽ liên hệ với người mà khách cần gặp. Nếu đồng ý gặp thì bảo vệ sẽ hướng dẫn cho khách vào khu vực cần gặp hoặc vị trí người chờ.


Khách không được đi lại tùy tiện trong Nhà máy nếu chưa có sự đồng ý của đơn vị chủ quản (hoặc không có người của đơn vị chủ quản đi cùng).


Luôn đeo thẻ khách khi đã được cấp phát. Chịu sự kỉem soát của bảo vệ khi ra vào cổng.


     2. Phương tiện vận chuyển hàng hoá.


Xuất trình giấy tờ tùy thân, hoá đơn hàng đăng ký vào sổ theo dõi.


Chịu sự hướng dẫn của bảo vệ, dừng xe, đậu xe đúng nơi quy định.


Lái xe, lơ xe,… không được tùy tiện đi lại lung tung trong nhà máy khi chưa có sự đồng ý của nhân viên bảo vệ.


Người điều kiển phương tiện phải đảm bảo các vấn đề an toán khi lưu thông trong khu vực nhà máy. Kiểm tra tất cả các phương tiện khi rời nhà máy.


    3. Đơn vị thầu phụ.


Người đại diện đơn vị phải xuất trình giấy tờ. Đăng ký vào sổ thầu phụ (số lượng người, công việc thực hiện, vị trí làm việc).


Các thiết bị, dụng cụ thi công phải khai báo và đăng ký với nhân viên bảo vệ.


Luôn đảm bảo về công tác PCCC, vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong thời gian thi công tại nhà máy.


Vì lý do nào đó phải làm đêm hoặc thêm giờ. Phải được sự đồng ý của đơn vị chủ quản.


Tuyệt đối không được đi lại ngoài khu vực thi công.


Luôn đeo thẻ thầu phụ (nơi được cấp phát) trong thời gian làm việc tại nhà máy.


Chịu sự kiểm soát của nhân viên bảo vệ về người và phương tiện khi ra vào cổng.


   4. Cán bộ, nhân viên của nhà máy.


Khi qua cổng phải xuống xe dắt bộ. Nghiêm túc chấp hành về đồng phục được cấp phát và thẻ cá nhân.


Trong giờ làm việc công nhân không được mở tủ cá nhân, không được ra ngoài nếu chưa có sự đồng ý của người có thẩm quyền.


Với các xe đưa rước cán bộ công nhân viên phải dừng trước cổng bảo vệ và đi bộ vào nhà máu. Hết giờ đi bộ qua cổng mới được lên xe.


Bảo vệ kiểm tra người, xe, túi xách trước khi cán bộ, công nhân viên ra về (khi chủ quản có nội quy quy định việc này).