Bảo Vệ Nhà Máy

  

BẢO VỆ NHÀ MÁY

   Tính chất mục tiêu: Mục tiêu là nhà máy, nhìn chung tình hình mục tiêu tương đối ổn định, nhưng có nhiều công việc hải xử lý liên quan đến nhà máy và bên ngoài, liên quan đến hoạt động của nhà máy, số lượng công nhân nhà máy, … nên nhân viên bảo vệ phải có lượng kiến thức và kinh nghiệm bảo vệ để đáp ứng được nhu cầu của các mục tiêu.

    Nhiệm vụ các vị trí: Thường có 3 vị trí

  Cổng chính.

  Chòi.

  Tuần tra.

   I. NHIỆM VỤ TẠI CỔNG CHÍNH

Kiểm tra, kiểm soát người, khách, xe các loại ra vào theo đúng nội quy của chủ quản và công tác nghiệp vụ bảo vệ.

Chú ý:  Xe chở hàng ra vào phải đối chiếu đúng hoá đơn, chứng từ và giấy phép cho mang trang thiết bị, nguyên vật liệu ra vào.

Theo dõi tình hình hoạt động của nhà máy.

Theo dõi kiểm soát nhân viên của nhà máy.

Kiểm soát khu vực lân cận như nhà xe, khu vực trước toà nhà, …

(Tất cả các hoạt động, nhiệm vụ giống như công trường nhưng cần phsri làm việc với tinh thần linh hoạt, khéo léo hơn).

   II.  NHIỆM VỤ TUẦN TRA

 

Tuần tra khu vực được giao, phát hiện, bắt giữ, lập biên bản những người vi phạm nội quy nhà máy.

 Phát hiện, ngăn chặn những hành vi phá hoại, vi phạm an toàn lao động.

 Phát hiện những sự cố cháy nổ, máy móc cháy nổ.

 Kiểm tra các công cụ phòng chống cháy và hệ thống báo cháy, đảm bảo khi xảy ra sự việc sẽ đưa lại hiệu quả sử dụng cao nhất.

 Kiểm tra khoá các cửa sổ, cửa ra vào.

 Kiểm tra các thiết bị sử dụng bằng điện vè độ an toàn, đặc biệt là cháy nổ.

 Phải mang theo các dụng cụ thích hợp khi đi tuần tra như đèn pin, bộ đàm, dùi cui.

 Giám sát, kiểm soát người trong khu vực làm việc, chú ý giám sát các khu vực cấm, nguy hiểm không cho người không có thẩm quyền được vào.

 Dùng các phương tiện thông tin liên lạc, phối hợp làm việc với các vị trí khác.

 Ghi chép sổ tuần tra cẩn thận, tỉ mỉ. Chú ý ghi rõ số công nhân làm việc, thuộc Công ty nào, làm việc ở đâu, làm gì, thời gian bao lâu.

Chú ý tuần tra các khu vực quan trọng như nhà kho, trạm bơm, máy phát điện, các khu vực có máy lạnh, khu vực văn phòng, nhà xưởng.

Kiểm tra các xe xuống hàng, lên hàng tại kho.

Hướng dẫn các phương tiện giao thông đi lại trong nhà máy.

Kiểm tra các cửa ra vào, các cửa sổ, các trang thiết bị sử dụng điện khi nhân viên nhà máy ra về hết.

Nhắc nhở các nhân viên của nhà máy tuân thủ các biện pháp an toàn lao động.

  III. MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BẢO VỆ TẠI NHÀ MÁY;

Biết rõ các số điện thoại cần thiết: Công an, Công an PCCC, điện thoại Công ty, điện thoại các mục tiêu lân cận.

Biết rõ cách sử dụng sổ sách cũng như công cụ hỗ trợ tai mục tiêu.

Biết rõ các yêu cầu, nội quy riêng của nhà máy.

Biết rõ tính chất hoạt động của nhà máy.

Biết rõ sản phẩm của nhà máy,máy sắc, kích cỡ, trọng lượng, mã số, nhận dạng.

Biết được tên Ban Giám đốc nhà máy và người phụ trách an ninh của nhà máy.

Biết rõ vị trí và cách sử dụng hệ thống PCCC.

Biết rõ giờ cap điểm khi công nhân ra, vào.

Cố gắng biết mặt nhân viên và nhận dạng xe của họ.

Biết rõ được sơ đồ cấu trúc của nhà máy và nơi nào trọng yếu.

Biết rõ được tình hình an ninh bên ngoài.

Biết rõ được trình độ, nhận thức và quan điểm thái độ của công nhân đối với bảo vệ.

Biết rõ cách xử lý các tình huống xảy ra.